Place zabaw

Jako matka najlepiej rozumiem, że należy dbać o prawidłowy rozwój fizyczny i kształtowanie umiejętności społecznych najmłodszych mieszkańców Gostynina dlatego wspólnie z radnymi w obecnie trwającej kadencji uznaliśmy, że w Gostyninie powinny powstać miejsca gdzie dzieci mogłyby spędzać swój czas.

W naszym Planie dla Gostyninia (program wyborczy 2014-2018) zawarte były zapisy dotyczące budowy placów zabaw. I tak, na wniosek randych IdG utworzony został wielki plac zabaw za Miejskim Centrum Kutury a w najbliższej przyszłości powstanie plac zabaw na Os. Bierzewicka.
Dzięki zaangażowaniu członków IdG i naszych sympatyków a także tych mieszkańców, którzy poprali projekty z budżetu obywatelskiego powstał plac zabaw na Os. Bema i budowane są place zabaw na Os. Zalesie, Os. Czapskiego i na ul. Parkowej.

Na place zabaw oddano w ramach budżetu obywatelskiego prawie 3000 głosów a to świadczy o dużym zainteresowaniu tematem. Dlatego trzeba zrobić wszystko aby w najbliższym czasie  zmodernizować plac zabaw na Os. Targowa/Zazamcze i zbudować nowy obiekt w okolicach ul. Prusa.