Rozwój gospodarczy w Gostyninie.

Niższe podatki oraz ulgi podatkowe to wg mnie najlepsza forma wsparcia dla przedsiębiorców organizujących nowe miejsca pracy na terenie Gostynina, a także dla inwestorów planujących realizować nowe inwestycje. W obecnej kadencji radni miejscy stopniowo zmniejszają te stawki. Obecnie są one na poziomie okolicznych miejscowości a nawet niższe.  Dodatkowo przez  Radę Miejską zmniejszone zostały m.in. opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłata adiacencka czy opłaty targowe. Wszystko po to aby tworzyć dogodne warunki dla lokalnych przedsiębiorców.

Aby przyciągnąć do Gostynina inwestorów  należy wprowadzić kolejne zwolnienia podatkowe, co zachęci zewnętrznych przedsiębiorców do inwestowania.

Należy promować nasze miasto na zewnątrz, a nie tylko markować proprzedsiębiorcze działania, informując o tym mieszkańców. Tu inwestorów nie znajdziemy, a na pewno są oni poza granicami Gostynina.

Koniecznie trzeba kontynuwać prace nad aktualizacją miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego z uwzględnieniem aktualnych potrzeb przestrzennego rozwoju miasta Gostynina.