Rozwiązanie problemu miejsc parkingowych

Bardzo poważnym problem, który nie został rozwiązany przez obecnego burmistrza jest nadal sprawa nowych miejsc parkingowych.

W poprzednich kadencjach  wielokrotnie apelowałam o utworzenie nowych  i modernizację zniszczonych parkingów, a także składałam w powyższych sprawach interpelacje.

Na wniosek radnych IdG i dzięki ich decyzji dotyczącej zabezpieczenia środków udało się miastu zbudować parking przy Szkole Podstawowej nr 3 (od ul. Wiosennej i ul. Bema), kilka miejsc postojowych od ul. Płockiej, nowy parking przy ul. Wojska Polskiego, przy Miejskim Przedszkolu nr 2.

Dzięki zaangażowaniu Gostynińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w sprawy mieszkańców udało się  zorganizować nowe miejsca parkingowe przy ul Dmowskiego, Czapskiego, Al. Popiełuszki czy też Bema.

Potrzeb jest jednak wciąż bardzo dużo dlatego w nadchodzącej kadencji  zajmę się sprawą miejsc postojowych w centrum i tematem organizacji ruchu. 

Zależeć mi będzie na współpracy ze spółdzielniami mieszkaniowymi, w ramach której będziemy wspólnie modernizować zniszczone i budować nowe parkingi. Na wspólnych działaniach Gminy Miasta Gostynia i spółdzielni zyskają przede wszystkim  mieszkańcy.