Infrastruktura w mieście

W związku z nową pulą środków unijnych przeznaczoną do wykorzystania w latach 2014-2020 należy ubiegać się o dotacje na zadania inwestycyjne.

Biorąc pod uwagę zapisy programów operacyjnych na lata 2014-2020 można pozyskać środki zewnętrzne m.in. na modernizację i budowę dróg miejskich, chodników i ścieżek rowerowych, budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, a także na remonty zaniedbanych budynków komunalnych.

Dzięki decyzjom radnych w obencej kadencji udało się rozpocząć budowę bloku socjalnego przy ul. Targowej, w którym zamieszka ponad 60 rodzin, a także zmodernizować  budynek przy ul. 3go Maja.

Od początku kadencji działa komunikacja miejska pomiędzy Zalesiem a Gorzewem, co było jednym z  naszych postulatów wyborczych w poprzedniej kampanii.

W latach 2014-2017 zodernizowano chodnik przy ul. Parkowej a także  jezdnie w ul. Armii Krajowej, Kilińskiego i  odcinek drogi od ul. Płockiej do SP nr 3. Wybudowno również drogę w ul. Sosonowej i  Spółdzielczej.

Oczekiwania mieszkańców związane są z budową sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach Mazowiecka, Słowackiego, Czapskiego, Wittek, Małkowskiego, Hubalczyków i przyległe (Zatorze) zostały w tej kadnecji zaspokojone.

Do budynku Starej Betoniarnii podłączono ogrzewanie, co w przyszłości przyczyni się do wzrostu  zainteresowania lokalami do wynajęcia w tym budynku.