Gostynin bez barier

Dla poprawy funkcjonowania osób z niepełnosprawnością w Gostyninie  wspólnie z tymi osobami i ich najbliższym otoczeniem należy opracować „Miejski Program Działań na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością” i jak najszybciej wprowadzić go w życie.

Wg mnie główne kierunki działań w ramach takiego  programu to m.in.: kompleksowa i dostępna informacja dla osób z niepełnosprawnością, ich rodzin oraz zainteresowanych problematyką niepełnosprawności oraz likwidacja barier architektonicznych i urbanistycznych.

W najlbiższych latach podejmę działania mające na celu dostosowanie Miejskiego Centrum Kultury i  placówek oświatowych do potrzeb dzieci z niepełnosprawnością ruchową. 

Już w  obecnej kadnecji radni miejscy zabezpieczyli środki na przystowanie dla potrzeb uczniów  niepełnosprawnych budynku Szkoły Podstawowej nr 3. Podjęte zostały także działania i zabezpieczone środki na przystosowanie  przejść dla pieszych w Rynku. Ogólnodostępny plac zabaw, który powstanie na wniosek radnych IdG będzie dostosowany do potrzeb dzieci niepełnosprawnych.

Uważam, że nadal konieczne jest  stworzenie godnych warunków dla dzieci niepełnosprawnych w przedszkolu z oddziałem integracyjnym.

Wielokrotnie anagżowałam się w akcje charytatywne na rzecz dzieci niepełnosprawnych.