Dofinansowanie sportu i rozwój bazy sportowej

W Gostyninie działa kilkanaście sportowych organizacji. To głównie osoby działające w tych organizacjach poprzez swoją pracę, najczęściej społeczną, próbują zachęcić mieszkańców miasta do uprawiania sportu. Niestety środki finansowe przekazywane tym organizacjom są nadal  niewystarczające, dlatego ja to zmienię.

Wielokrotnie osobiście wspierałam młodzież kupując piłki na gostynińskie orliki czy też  sprzęt sportowy na świetlicę szkolną w SP nr 3.

Już w obecnej kadencji  dzięki decyzji radnych kluby sportowe otrzymały dużo wyższe wsparcie finansowe z miasta niż dotychczas.

Uważam, że należy rozwijać bazę sportową, którą posiadamy w Gostyninie.

W obecnej kadencji, na wniosek radnych IdG zabezpieczone zostały środki finansowe i przygotowano projekt modernizacji stadionu, a także  wymieniono ogrodzenie stadionu miejskiego. Dzięki naszej inicjatywie uruchomionych zostało kilka siłowni na powietrzu m.in. na Os. Bema, 3-go Maja, przy pływalni miejskiej i przy Miejskim Centrum Kultury.

W najbliższych latach podejmę wszelkie możliwe działania aby w Gostyninie powstało lodowisko.