Kontynuacja Budżetu Obywatelskiego

W obecnej kadencji zależało mi aby w  planowanie wydatków miasta włączyć mieszkańców dlatego rada Miejska wprowadziła  budżet obywatelski. 

Wdrożenie budżetu obywatelskiego pozwoliło mieszkańcom Gostynina na podejmowanie bezpośrednich decyzji związanych z zagospodarowaniem budżetu miasta. Zabezpieczona w budżecie miasta kwota na ten cel stopniowo wzrasta. Obecnie jest ona na poziomie 180 000 zł.

Dla mnie ważne jest, że to sami mieszkańcy decydują jakich inwestycji potrzebują i sami swoimi głosami podzielą kwotę budżetu, wskazując najpilniejsze i najważniejsze ich zdaniem sprawy.

Ja dwukrotnie składałam projekt w ramach naboru do budżetu obywatelskiego:

- Modernizacja palcu zabaw na Osiedlu Bema;

-Amfiteatr w Gostyninie.

Na oba projekty mieszkańcy Gostynina oddali ponad 600 głosów.

W następnych latach należy zwiększyć kwotę do podziału i na bieżąco dostosowywać zasady  BO w Gostyninie.