Doświadczenie zawodowe

 • 2015- aktualnie 

        Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny Sp.z o.o.

 • 2013 - 2015

  Własna działalność gospodarcza "Eurocentrum"

 • 2013

  powołanie przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego do pełnienia funkcji eksperta w obszarze administracji publicznej

  Umacnianie społeczeństwa obywatelskiego, w tym wsparcie
  organizacji pozarządowych oraz partnerów społecznych i gospodarczych

 • 2008-2012

  Zastępca kierownika Biura Powiatowego w Gostyninie

  Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

 • 2003-2008

  Inspektor – Wydział Organizacji, Spraw Obywatelskich
  i Promocji Powiatu; Inspektor - Wydział Komunikacji, Starostwo Powiatowe w Gostyninie

Kursy i szkolenia

 • 2013

  • Marketing i promocja oferty
  • Zasady formalno-prawne dotyczące księgowania
   projektów w ramach POKL
  • Przygotowanie dokumentacji do kontroli w projektach POKL
  • Zasada konkurencyjności i rozeznanie rynku w projektach POKL
 • 2012

  • Wdrażać POKL z sukcesem
  • Opiekun dzienny
 • 2011

  • Tworzenie wniosku aplikacyjnego w ramach POKL
   w nowym generatorze wniosków aplikacyjnych po zmianach
   obowiązujących od 1 stycznia 2011
  • Wniosek o płatność
   rozliczenie projektu w ramach POKL
 • 2009

  • Podstawowy kurs pierwszej pomocy przedmedycznej
 • 2008

  • Trening umiejętności kierowniczych
 • 2007

  • Tworzenie projektów w ramach EFS
  • Zarządzanie zasobami ludzkimi
  • Nowy okres programowania
   Program Operacyjny Kapitał Ludzki
  • Partnerstwo na rzecz zatrudnienia dla powiatu Gostynińskiego
  • Zasady gospodarki finansowej dla komisji rewizyjnych
  • EFS- wyrównywanie dysproporcji pomiędzy potrzebami
   pracobiorców i pracodawców na lokalnym rynku
 • 2001

  • Kurs kadry i płace
 • 1998

  • Kurs na pośrednika w obrocie nieruchomościami