Inicjatywa dla Gostynina

W 2013 roku działaliśmy jako Inicjatorzy Referendum w sprawie odwołania ze stanowiska byłego burmistrza.

Po akcji referendalnej przez krótki czas działaliśmy jako samorządowy ruch mieszkańców pod nazwą: „Inicjatywa dla Gostynina” (w skrócie IdG) aż do momentu kiedy przekształciliśmy się w Stowarzyszenie Inicjatywa dla Gostynina.

Od 2014 roku pełnię funkcję Przewodniczącej Zarządu Stowarzyszenia Inicjatywa dla Gostynina.

Obecnie w Radzie Miejskiej zasiada 11 radnych z ramienia IdG, a w Radzie Powiatu Gostynińskiego 2 radnych.

Więcej o IdG i naszych działaniach przeczytacie na stronie www.inicjatywadlagostynina.pl