20.09.2018

Poradnik wyborczy cz1: Wybory do Rady Miejskiej

Wybory do Rady Miejskiej są powszechne, równe, bezpośrednie i odbywają się w głosowaniu tajnym. Radni i radne wybierani są w okręgach wyborczych bezpośrednio spośród zgłoszonych kandydatów i kandydatek.

Liczba radnych wybieranych do rady gminy zależy od jej wielkości, w Gostyninie wygląda to tak:
• miasto do 20 000 mieszkanek i mieszkańców rada liczy 15 radnych.

Okręg wyborczy obejmuje część obszaru miasta. W każdym okręgu wyborczym tworzonym dla wyboru rady w mieście liczącym do 20 000 mieszkanek i mieszkańców wybiera się JEDNEGO RADNEGO lub RADNĄ.

Informację o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie gminnej komisji wyborczej podaje do publicznej wiadomości burmistrz, w formie obwieszczenia, najpóźniej w 55 dniu przed dniem wyborów.

Mechanizm wyboru radnych jest zróżnicowany w zależności od wielkości gminy. W Gostyninie czyli mieście liczącym do 20 000 mieszkanek i mieszkańców o wyborze na radnego lub radną rozstrzyga liczba ważnie oddanych głosów na poszczególnych kandydatów i kandydatki.

Mandat uzyskuje ten kandydat czy kandydatka, który otrzyma największą ilość głosów.

21 października idziemy na wybory

Agnieszka Korajczyk-Szyperska

Na podstawie „Poradnik kandydatki i kandydata w wyborach samorządowych 2018” roku, Piotr Jakubowski, Fundacja Stefana Batorego.

Źródło: gostynin.info