24.09.2018

Poradnik wyborczy cz.2: Wybory do Rady Powiatu

W wyborach do rady powiatu Powiat Gostyniński został podzielony na 3 okręgi: okręg 1 Miasto Gostynin, okręg 2 Gmina Gostynin i Szczawin Kościelny,okręg 3 Gmina Sanniki i Gmina Pacyna.

Obowiązuje pięcioprocentowy próg wyborczy.

Rada Powiatu liczy 17 radnych. W okręgu nr 1 wybieramy 7 radnych, w okręgu nr 2 - 6 radnych, w okręgu nr 3 - 4 kandydatów.
Podział mandatów następuje przy wykorzystaniu systemu d’Hondta.

Mandaty dzielą się proporcjonalnie do łącznej liczby ważnie oddanych głosów odpowiednio na kandydatki i kandydatów danej listy. Obowiązuje ustawowy próg wyborczy. W podziale mandatów uczestniczą bowiem tylko listy komitetów wyborczych, na które oddano co najmniej 5% ważnych głosów w skali okręgu. Podział mandatów odbywa się według metody d’Hondta. Polega ona na tym, że liczba głosów oddanych na każdą listę dzielona jest kolejno przez 1, 2, 3, 4 i w razie potrzeby dalsze liczby. Spośród wyników wybierana jest taka liczba największych wartości, która odpowiada liczbie mandatów do obsadzenia w danym okręgu wyborczym.

Po ustaleniu liczby mandatów zdobytych przez poszczególne komitety dokonywane jest ich obsadzenie przez poszczególnych kandydatów i kandydatki. Istotna okazuje się tu liczba uzyskanych przez nich głosów.

Kolejność kandydatek i kandydatów na liście nie ma znaczenia.

Źródło:Piotr Jakubowski: Poradnik kandydatki i kandydata w wyborach samorządowych 2018 roku, Fundacja Batorego

Idź na wybory 21 października