19.09.2018

Do gostynińskich "podstawówek" zostaną zakupione dodatkowe szafki dla uczniów

Niebawem do gostynińskich szkół podstawowych zostaną dokupione dodatkowe szajki na książki.

Na wczorajszym posiedzeniu Komisji Edukacji, Kultury i Sportu radna Małgorzata Rędzikowska-Mystkowska złożyła wniosek o zakup brakujących szafek dla uczniów szkół podstawowych. Wniosek uzyskał pozytywną opinię Komisji Edukacji, Kultury i Sportu oraz Komisji Spraw Obywatelskich.

Zaakceptowany wniosek zakłada zakup szafek dla 90 uczniów w Szkole Podstawowej nr 1, 120 uczniów w Szkole Podstawowej nr 3 oraz 140 w Szkole Podstawowej nr 5.

Źrodło: gostynin.info