07.09.2018

Co ze skateparkiem? Przez chemikalia musi czekać z rozpoczęciem budowy

Urząd Miasta Gostynina ogłosił w poniedziałek, 27 sierpnia 2018 r. trzecie postępowanie na budowę Street Workout przy ul. Polnej po rozbiórce istniejącego skateparku. A co dzieje się z tematem budowy nowego skateparku? Otóż jak się okazuje, środki budżetowe na ten cel przesunięte zostały na utylizację chemikaliów przy Ziejkowej 5 i także przez brak dofinansowania ze środków zewnętrznych inwestycja musi poczekać na rozpoczęcie budowy.

23 marca 2018 r. informowaliśmy na naszym portalu, że w Urzędzie Miasta w Gostyninie została podpisana umowa na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla inwestycji: budowa skateparku przy pływalni miejskiej. Projekt trafił do starostwa gdzie czeka na pozwolenie na budowę.

I na tym się inwestycja zakończyła, gdyż czeka ona na kolejne decyzje. A środki budżetowe przeznaczone na ten cel, jak również wiele innych inwestycji zaplanowanych na 2018 rok na wniosek Burmistrza Pawła Kalinowskiego, Rada Miasta zmieniła ich przeznaczenie i trafiły na oczyszczenie działki przy ulicy Ziejkowej 5. Podobny pogląd przedstawiali organizatorzy czerwcowej manifestacji "Czysty Gostynin", poprzez apel do władz miasta o jak najszybsze zlikwidowanie nielegalnego wysypiska, kosztem zaplanowanych inwestycji miejskich.

Budowa skateparku to jeden z kolejnych punktów programu wyborczego Inicjatywy dla Gostynina. Niestety, kosztem usunięcia skutków przestępczego procederu przy Ziejkowej 5, inwestycja ta musiała być odwleczona w czasie.

- Teren już wyznaczony, projekt architektoniczny wykonany. Środki na wykonanie inwestycji były zabezpieczone w uchwale budżetowej na 2018 rok, jednak ze względu na niebezpieczeństwo związane ze zgromadzonymi materiałami niebezpiecznymi przy ul. Ziejkowej i procedurze usunięcia ich z tego terenu - radni miejscy na wniosek Burmistrza Miasta Gostynina środki ze skateparku przesunęli na zadanie dotyczące właśnie usunięcia chemikaliów, z deklaracją, iż inwestycja budowy skateparku ma być zrealizowana maksymalnie do 2019 roku – informuje Roman Augustyniak na stronie www.inicjatywadlagostynina.pl.

Niespełna tydzień temu informowaliśmy o rozstrzygnięciu konkursu, ogłoszonego przez Zarząd Województwa Mazowieckiego na infrastrukturę sportową:

Nowy Duninów pozyskał środki na skatepark. A Gostynin?

W sumie 10 milionów złotych samorząd Mazowsza przeznacza na inwestycje w infrastrukturę sportową. 200 000 złotych otrzymają Sanniki a 186 000 zł Nowy Duninów.

Na jakim etapie jest temat obecnie? Skatepark czeka na środki w budżecie bądź zewnętrzne dofinansowanie.

Źródło: Gostynin.info